Helpdesk Natuurlijk Kapitaal

De Helpdesk Natuurlijk Kapitaal helpt bedrijven met duurzaam gebruik van natuurlijk kapitaal in de bedrijfsvoering en in de keten.  We geven antwoord op vragen als:

  • Hoe kan natuurlijk kapitaal uw marktkansen vergroten?
  • Loopt uw bedrijf  risico’s wanneer u geen aandacht besteedt aan natuurlijk kapitaal?
  • Hoe kunt u biodiversiteit bevorderen op uw bedrijfsterrein?
  • Op welke manier draagt natuurlijk kapitaal bij aan uw grondstofzekerheid?
  • Welke innovatiekansen zijn er op het gebied van natuurlijk kapitaal?

Wat is natuurlijk kapitaal?

Natuurlijk kapitaal is alles wat een bedrijf aan de natuur onttrekt of het nu hernieuwbaar is zoals hout of niet-hernieuwbaar zoals olie, of in de vorm van ecosysteemdiensten zoals waterzuivering en bestuiving. Oftewel: alle natuurlijke voorraden op deze wereld, waaronder geologie, bodem, lucht, water, ecosysteemdiensten en alle levende organismen (biodiversiteit).

Biodiversiteit

Natuurlijke hulpbronnen worden echter steeds schaarser en veel diensten die we altijd voor lief namen (zoals waterberging en een schone lucht) staan steeds meer onder druk. Biodiversiteit is een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van het natuurlijk kapitaal en een toetssteen voor het duurzaam gebruik ervan. Deze Helpdesk helpt bedrijven die hiermee aan de slag willen.

Gratis advies

De Helpdesk Natuurlijk Kapitaal biedt kosteloos ondersteuning aan bedrijven die aan de slag willen met biodiversiteit. Om hun impact op de natuur te verminderen en om bedrijfseconomische kansen te benutten.

Lees verder

Kansen voor innovatie

Aandacht voor biodiversiteit is meer dan risicomanagement. Het biedt uw bedrijf kansen. Bijvoorbeeld op het gebied van productinnovatie, leveringszekerheid, nieuwe markten of marketing en communicatie.

Lees verder

Wat is No Net Loss?

No Net Loss betekent dat de activiteiten van bedrijven niet ten koste gaan van biodiversiteit en ecosystemen. Uiteindelijk doel is dat bedrijven juist bijdragen aan het behoud en herstel van het natuurlijk kapitaal.

Lees verder

Quote

“Bestuiving door hommels bespaart de Nederlandse tomatenteelt tussen de 12,9 en 38,1 miljoen Euro per jaar, afhankelijk van het alternatief.”

(TEEB voor bedrijven, 2012)

Wat is uw rol

Als directeur kunt u besluiten om biodiversiteit in de strategie en de bedrijfsvoering te verankeren
Als productmanager kunt u biodiversiteit inzetten als aanjager van productinnovatie
Als procesmanager kunt u bedrijfsprocessen efficiënter maken door biodiversiteit te benutten
Als inkoper kunt u kiezen voor duurzame producten met een lagere impact op biodiversiteit
Als facilitair manager kunt u uw bedrijfsterrein aantrekkelijker maken door de natuur een handje te helpen
Als MVO-manager kunt u biodiversiteit een volwaardige plaats binnen uw MVO-beleid geven
Als marketingmanager kunt u de aandacht voor biodiversiteit benutten voor klanten die zijn gericht op duurzaamheid
Beweeg uw muis over de karakters.