Adviesvoorbeelden

De Helpdesk heeft aan verschillende bedrijven adviezen verstrekt. Onderstaand treft u een overzicht van samenvattingen van de verleende adviezen:

Zakelijke dienstverlening

Innovatie & biodiversiteitsvriendelijke alternatieven

Ketenbeheer & inkoop

Duurzaam bouwen

Overig