Impact natuurlijk kapitaal

impact biodiversiteit

Ieder bedrijf heeft een zekere impact op natuurlijk kapitaal. Bijvoorbeeld via emissies naar bodem, water of lucht, of door landgebruik en het gebruik van natuurlijke grondstoffen zoals water, hout en landbouwproducten. Het kan gaan om impact door uw eigen bedrijf, maar ook door uw toeleveranciers.

Via het milieuzorgbeleid besteedt u waarschijnlijk al aandacht aan het verminderen van afval, emissies en het water- en energieverbruik.

Wanneer u weet hoe uw activiteiten raken aan natuurlijk kapitaal (hier en in de keten), dan kunt u de druk van uw activiteiten mogelijk nog verder verminderen en misschien zelfs een positieve bijdrage leveren. Dit is niet alleen positief voor natuur en biodiversiteit, maar biedt ook kansen voor uw bedrijf.

>  De helpdesk laat zien wat uw relatie is met natuurlijk kapitaal en hoe
het past binnen uw MVO-beleid.

Klik op onderstaande infographic om de interactieve versie te bekijken >>

Infographic_afhankelijkheid