Risico’s

Het verlies aan natuurlijk kapitaal vormt een bedrijfseconomisch risico. Bijvoorbeeld doordat grondstoffen schaarser worden, diensten die de natuur levert geld gaan kosten (zoals bestuiving, waterzuivering, bodemvruchtbaarheid) of de reputatie van uw bedrijf in het geding komt. De meest voorkomende risico’s zijn:

  • natureOperationele risico’s door een gebrek aan leveringszekerheid van grondstoffen en diensten waarvan uw bedrijf afhankelijk is.
  • Niet kunnen voldoen aan toenemende wet- en regelgeving op het gebied van natuur en biodiversiteit.
  • Reputatierisico als gevolg van problemen rond uw bedrijf of bij uw toeleveranciers.
  • Niet tijdig inspelen op een veranderende marktvraag als gevolg van een kritischer wordende consument.
  • Niet kunnen voldoen aan de eisen van financiĆ«le instellingen, bijvoorbeeld bij kredietverlening.

Sommige van deze risico’s onttrekken zich mogelijk aan uw zicht doordat ze in de keten plaatsvinden of nu nog niet merkbaar zijn. Inzicht in deze risico’s is echter belangrijk om tijdig te kunnen handelen. Door tijdig actie te ondernemen kunnen ook kansen ontstaan.

> De helpdesk ondersteunt u eventuele risico’s in kaart te brengen en een strategie te formuleren.