Helpdesk Natuurlijk Kapitaal

Wat is No Net Loss?

No Net Loss betekent dat de activiteiten van bedrijven niet ten koste gaan van biodiversiteit en ecosystemen. Uiteindelijk doel is dat bedrijven juist bijdragen aan het behoud en herstel van het natuurlijk kapitaal. Door innovatie en een hogere efficiëntie versterkt dit ook hun eigen bedrijfsactiviteiten.

Duurzaamheid is meer dan alleen CO2-neutraal opereren. Een duurzame economie zorgt er ook voor dat het aantal soorten planten en dieren niet verder achteruit gaat. Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie (Platform BEE), de initiatiefnemers van de Helpdesk Bedrijfsleven & Biodiversiteit, heeft uitgangspunten opgesteld om No Net Loss te operationaliseren voor bedrijven.

Platform BEE heeft aanbevelingen opgesteld hoe bedrijven aan No Net Loss kunnen werken. Hierbij speelt het voorkomen, verminderen en compenseren van schade aan biodiversiteit en ecosystemen een belangrijke rol.

Meer informatie over de visie van Platform BEE op No Net Loss vindt u hier

pattern

Tags: